crítica

L’Enric Punsola és un creador inquiet . Ho demostra clarament el seu currículum que es mou en el graduat en belles Arts en l’especialitat de gravat calcogràfic, el seu treball en aquest camp, però alhora amb la seva intensa relació amb el món del teatre en les seves diverses vessants i el de la música, especialment la tradicional.

Per això no és d’estranyar que quan va decidir entrar seriosament en el camp de la creació plàstica , defugis els camins habituals i escollís un camí ben poc habitual com ho és el de la creació amb pólvora, element que sembla més relacionat amb el món de la destrucció que no pas en el de la construcció creativa.

La pintura amb pólvora encara que no molt habitual és però una tècnica ancestral en especial en països orientals que darrerament ha agafat més volada a bon segur per la difusió  de l’obra del xinès Cai Guo Qiang que a l’octubre passat va ser el primer artista resident a el Prado a on va realitzar en viu i en directe diverses de les seves obres que dialoguen amb els clàssics establerts en el Museu.

Però aniríem malament si centren la nostra atenció amb la pólvora, Això és sols la tècnica i ja sabem que la tècnica és tan sols mitjà, mai finalitat. I així ho entén l’artista que es centra en els resultats plàstics del seu treball , deixant de costat la tècnica emprada.

Punsola en el fons investiga en les visions plàstiques de les grans preguntes de l’home: on som?, d’on venim? A on anem? I ho fa amb aquest veritable big bang de camins desconeguts , a voltes ben llunyans de les personals intencions del creador. I a partir d’elements bàsics: la línia, el quadrat, el cèrcol i amb l’ajut d’una reduïda banda cromàtica , confegir composicions espaials que ens transportin a l’eteri i a una lectura profunda del nostre paper el conjunt universal.

Punsola ha superat ja el primer dels esculls que se li presentaven, que era el de les mides. Unes mides que ja despassen les habituals del paper per expandir-se en taulers d’una certa contundència i ara li queda aprofundir en ampliar la banda cromàtica per ampliar els resultats visuals, però queda ben clar en aquesta exposició que està ben dirigit en el camí i que les seves investigacions donaran fruits positius ben aviat, el que ens permetrà introduir-nos més i millor en la seva filosofia plàstica que té aquest rar component creatiu que n’és la pólvora, anant per camins que depassen la seva simple explosió.

Pere Pasqual “Pic”.

Enric Punsola. Orígens

Museu del Càntir . Argentona

Del 14 de setembre al 4 de novembre 2018